Nr 1. Fibrer

Att få i sig tillräckligt med fibrer har stor betydelse för hälsan och inte minst för bra mag-tarmfunktion. Fibrer kan dock vara på gott och ont för någon som lider av IBS. Kolhydrater från växtriket som inte kan brytas ner av tarmens enzymer under matsmältningen kallas kostfibrer. De kan inte tas upp i tunntarmen, ger ingen energi och når tjocktarmen osmälta. De vanligaste fibertyperna är cellulosa, hemicellulosa, pektin och lignin, och man skiljer på lösliga och olösliga fibrer. Fibrer ger oss ingen näring, men stödjer många viktiga kroppsfunktioner. Att vi får i oss tillräckligt med fibrer har därmed stor betydelse för vårt välmående. De hjälper tarmarna att fungera normalt, bidrar till att föra bort slagg och toxiner samt ökar tillväxten av goda tarmbakterier. Kostfibrer kan även bidra till att hålla blodfetterna låga, ge ett jämnare blodsocker och en ökad mättnadskänsla, vilket kan främja viktkontroll. För någon med IBS kan dock fibrer i många fall göra lika mycket skada som nytta. De flesta med IBS kan trots allt dra fördel av ett måttligt intag av kostfibrer genom att med hänsyn till symtombild och hur man reagerar individuellt anpassa vilka fiberkällor som inkluderas i kosten.

Läs mer i senaste numret av Näringsmedicinsk tidskrift.