Källor till artikeln "Livsstil och matvanor avgör din framtida hälsa" av Stig Bengmark, professor emeritus samt professor Londons universitet

Bengmark. S. Acute and “chronic” phase response – a mother of disease. Clin Nutr. 2004;23:1256-1266
Bengmark S. Modified Amino Acid-Based Molecules; Accumulation and Health Implications. In Amino Acids in Human Nutrition and Health. Ed M ello JFD, CABI Allingford, UK, 2011
Bengmark S. Gut microbiota, immune development and function. Pharmacological Research 2013;69:87– 113
Torfadottir JE et al. Milk intake in early life and risk of prostate cancer. Am J Epidemiol. 2012 Jan 15;175(2):144-53
Michaëlsson. K et al Milk intake and risk of mortality and fractures in women and men: cohort studies. BMJ. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25352269> 2014, Epub, Oct 28
www.bengmark.com <http://www.bengmark.com>
www. http://foodpharmacy.se
http://www.youtube.com/watch?v=Z8ibMm4g6hc
https://www.facebook.com/stig.bengmark <https://www.facebook.com/stig.bengmark>
https://www.linkedin.com/pub/stig-bengmark-se/24/68a/28b <https://www.linkedin.com/pub/stig-bengmark-se/24/68a/28b>
https://twitter.com/sbengmark <https://twitter.com/sbengmark>
https://ucl.academia.edu/StigBengmark <https://ucl.academia.edu/StigBengmark>
https://www.researchgate.net/profile/Stig_Bengmark/?ev=hdr_xprf <https://www.researchgate.net/profile/Stig_Bengmark/?ev=hdr_xprf>