Källor till artikeln "Dämpa panikångest med hållbara metoder"
av Pia Andrea, frilansskribent

1. Panikangest.se, vad är panikångest, symptom på panikångest, Behandling av ångest, Social fobi, artiklar skrivna av Linda Nestor, journalist och redaktör på Healthcare Media och granskade av Annika Sörensen, leg. Läkare, specialist i allmänmedicin, publ 2014-09-06, uppdaterad 2015-01-12
2. Psykologiguiden.se, sidan panikångest och paniksyndrom, av Ingrid Gråberg, leg. Psykolog publ 2009-04-29
3. Mercola.se, sidan, what anxiety does to your brain and what you can do about it, artikel av Dr. Mercola, referenser finns till National Institute of Mental Health Anxiety is 800% More prevalent than all cancers combined, artikel av Dr. Mercola, publ 2013-12-05
4. Ångestsidan.se, sidan panikångest, sidan varför drabbas man, vad händer när man får panikångest, publ av Mathias Alvebring (inget datum angett)
5. eft.se, sidan en kort introduktion till eft, utv av Gary Craig, USA, refererar till www.emofree.com, vad är eft, Hur går det till, teorin bakom eft, användningsområden, uppdaterad 2014-07-01 (står ej vem som är författare)
6. Supercharge your dreams into being av Cissi Williams, NLP Trainer, Transformational Soul Coach, Master practitioner of Hypnosis, Osteopath and Naturopath, publ 2013
7. americanyogaassoiation.org, sidan how yoga helps reduce anxiety and manage stress, författare och datum ej angett.