Referenser till artikeln "Arteriografi" av Per-Arne Öckerman

1. www.hjart-lungfonden.se/scapis.
2. Boutouyrie P. et al. “Aortic stiffness is an independent predictor of primary coronary events in hypertensive patients.” Hypertension 2002;39:10-15.
3. Kahan T. et al. “Aortic stiffness measured by a novel oscillometric method independently predicts cardiovascular morbidity and mortality: A study of 4146 subjects.” European Society of Hypertension Meeting 2011.
4. Ben-Shlomo Y. et al. “Aortic pulse wave velocity improves cardiovascular event prediction: an individual participant meta-analysis of prospective observational data from 17 635 subjects.” J Am Coll Cardiol. 2014;63:636-46.
5. Socialstyrelsen: “Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011.”
6. Pase M P, Grima N A and Sarris J. “The effects of dietary and nutrient intervention on arterial stiffness: a systematic review.” Am J Clin Nutr 2011;93:446-54.
7. Öckerman PA. “Riskfaktorminimering: Kosttillskott som komplement till livsstilsmodifikation och läkemedel.” Medicinsk Access 2013;9(3):35-37.
8. Öckerman PA. ”Improvement of arterial stiffness by a natural antioxidant preparation.” Journal of Orthomolecular Medicine 2016. In press.
9. Andreasson Kiander S, Öckerman PA. “Low carb – high fat diet (LCHF). En uppföljning under två år. Är den dieten verkligen farlig? Medicinsk Access 2015;11(6):34-36.
10. Bengmark S. ”Vår tids kost bakom inflammation och sjukdomsutveckling.” Läkartidningen 2007;104(51-52): 3873-77.