Referenser till artikeln "Hormonstörande ämnen programmerar oss till övervikt och diabetes" av Nina Törmark, journalist

1. Hormonstörande ämnen i nagellack
http://www.ewg.org/research/nailed/nail-polish-chemical-doubles-furniture-fire-retardant

2. Undersökning om upptag i kroppen av det hormonstörande ämnet TPHP som återfanns i nagellack
http://ehp.niehs.nih.gov/1408669/

3.SELMA-studien
https://selma.hotell.kau.se

4. Svenskt vatten Pfasa ut Pfas!
http://www.svensktvatten.se/PageFiles/6920/PFASA-ut-PFAS.pdf