Referenser till artikeln "Manuella terapier – vad ska man välja"
av Helene Sandström

1) Broberg C., Tyni-Lenné R. ”Sjukgymnastik som vetenskap och profession.” LSR:s förbundsstyrelse 4:e december 2009. Finns på: http://www.sjukgymnastforbundet.se/Global/Professionsutveckling/Om%20professionen/Definition_SG.pdf Hämtad 2013-06-14.
2) Zottele H. ”Massage har en plats i skolmedicin, men fler och bättre studier behövs.” Läkartidningen 1999:43.
3) Karolinska institutet: ”Led- och muskelrelaterade funktionsproblem – OMT, 30 hp” http://kiladok.ki.se/selma/selma/coursePlanPdf/2QA135?lang=sv&academicYear=10%2F11&env=production Hämtad 2013-06-14.
4) Sundberg T. ”Naprapati, kiropraktik, osteopati – vet du vad som är vad?” Massage och kroppsvård nr 1 2004.
5) Brus H. ”Myter kring ryggraden främjar bluffbehandlingar.” Finns på:
http://www.dagensmedicin.se/blogg/hanna-brus/myter-kring-ryggraden-framjar-bluffbehandlingar/ Senast uppdaterad 2011-06-16 Hämtad 2013-06-14.
6) Ausubel K. When healong becomes a crime. Healing Arts Press 2000, sid 263f.
7) Bronfort G, Evans R, Anderson A V, et al. ”Spinal Manipulation, Medication, or Home Exercise With Advice for Acute and Subacute Neck Pain: A Randomized Trial.” Annals of Internal Medicine 2012;156(1_Part_1):1-10. Finns på: http://annals.org/article.aspx?articleid=1033256 Hämtad 2013-06-14.
8) Andersson H. ”Tavelsjö-Jesus botar med bara händerna.” Spira nr 2 2012. Finns på : http://www.tidningenspira.se/2012/tavelsjoe-jesus-botar-med-bara-haenderna.aspx
Hämtad 2013-06-14.