Referenser till artikeln "Biodling och bidöden"
av
Kerstin Ebbersten

http://www.grusoguld.se/postname/552
”Växande bi-död orsakas av kemikalier och förvärras av GMO”

http://www.fws.gov/northeast/science/stories/pollinators.html
Pollinators, Our Ecosystem, and the Threats They Face

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/BNP---detaljerat/ <http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/BNP---detaljerat/>
Om den svenska BNP – litet siffervärden

http://www.disasterinthemaking.com/reviews.html
A disaster in the making – reviews
Här finns flera i sammanhanget intressanta artiklar, läs främst tankar av Henk Tennekes (reviews)

http://www.bulletinofinsectology.org/pdfarticles/vol56-2003-051-057maus.pdf
Safety of imidacloprid seed dressings to honey bees: a comprehensive overview and compilation of the current state of knowledge

http://www.unep.org/dewa/Portals/67/pdf/Global_Bee_Colony_Disorder_and_Threats_insect_pollinators.pdf
U N E P E M E R G I N G I S S U E S
GLOBAL HONEY BEE COLONY DISORDERS AND OTHER THREATS TO INSECT POLLINATORS

http://www.disasterinthemaking.com/
The systemic insecticides -- A disaster in the making
Här finns flera artiklar under rubriken, avser huvudsakligen tankar av Henk A Tennekes

http://www.beeccdcap.uga.edu/documents/Girolami.pdf guttationsdroppar
Translocation of Neonicotinoid Insecticides From Coated Seeds to Seedling Guttation Drops: A Novel Way of Intoxication for Bees

http://www.icup.org.uk/reports%5CICUP034.pdf utrotning av termiter
THE IMPACT OF IMIDACLOPRID ON SUBTERRANEAN TERMITE (RETICULITERMES SPP.) COLONIES LOCATED INSIDE AND AROUND RESIDENTIAL STRUCTURES

http://www.plosone.org/article/info:doi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0009754 <http://www.plosone.org/article/info:doi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0009754>
High Levels of Miticides and Agrochemicals in North American Apiaries: Implications for Honey Bee Health

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17982085 <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17982085>
Noduler, a novel immune up-regulated protein mediates nodulation response in insects.

http://www.biomedcentral.com/1471-2164/10/387 <http://www.biomedcentral.com/1471-2164/10/387>
The innate immune and systemic response in honey bees to a bacterial pathogen, Paenibacillus larvae

(Ebbersten, 2009, ur: Jordbruksverkets Rappport nr 24):
http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra09_24.pdf
Här finns många olika artiklar, jag hänvisar mest till mina egna

http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/3/4/422.full
Antimicrobial defences increase with sociality in bees

Ebbersten, K.1996. Genetic relationships, generation interval and effective population size in the honey bee (Apis mellifera L.). Diss. Sveriges Lantbruksuniversitet Uppsala, Sweden.
Denna skrift är min avhandling, och handlar om binas släktskapsförhållanden och hur binas parningsmodell med mera påverkar den genetiska mångfalden/variationen inom bisamhället. Aveln av bina får som konsekvens bland annat effekter på binas immunförsvar.

E-postadress: kerstin.ebbersten@telia.com