Källor till artikeln "Fluor i tandvården ett välkänt cellgift" av Jan Sällström, F.Dr., Docent i experimentell patologi

Om författaren:
Disputerade vid Uppsala universitet 1974 med avhandlingen "Studies of the lymphoid development of the embryonic chicken thymus in vitro", var 1978-82 engagerad i Miljöcentrum som expert för att granska fluorfrågan. Docent i experimentell patologi vid Uppsala universitet; har arbetat med cancerforskning och molekylär patologi för cancerdiagnostik vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. 1994-98 medlem av Uppsalas MiIjö- och hälsoskyddsnämnd. 2002-2005 Visiting professor vid Center for Neurodegenerative and Vascular Brain Disorders, University of Rochester Medical Center, Rochester, New York.

1. Stecksén-Blicks C, Sjöström I, Twetman S (2009): Effect of long-term consumption of milk supplemented with probiotic lactobacilli and fluoride on dental caries and general health in preschool children: a cluster-randomized study.
Caries Res 43(5):374-381.
2. Fejerskov O, Thylstrup A, Larsen MJ (1981): Rational use of
fluorides in caries prevention. Acta Odontol Scand 39:241-249.
3. Ten Cate JM, Duijsters PPE (1983): Influence of fluoride in solution
on tooth demineralization. I. Chemical data. Caries Res 17:513-519.
4. Ten Cate JM, Featherstone JDB (1991): Mechanistic aspects of the
interactions between fluoride and dental enamel. Crit Rev Oral Biol Med
2:283-296.
5. Ekstrand J (1996): Flourjonens väg genom kroppen. Från Cell till Samhälle, Karolinska Institutet 1996. Citat ur forskningspresentation av professorn i odontologisk toxikologi Jan Ekstrands forskning: ”Orsaken till denna ökning av emaljfluoros som observerats i Nordamerika är att de tidigare rekommendationerna för fluorbehandling har varit felaktiga. Detta förklaras i sin tur av bristande kunskap om fluoridjonens farmakokinetik i kroppen och om fluoridens cariostatiska mekanismer. Tidigare rekommendationer baserades på äldre epidemiologiska data.”
6. Thylstrup A, Fejerskov O: (1979). A scanning electron microscopic and microradiographic study of pits in fluorosed human enamel. Scand J Dent Res
87:105-114. (Visar med elektronmikroskopi att ”fläckarna på tänderna” är sämre mineraliserad emalj.)
7. Beltran-Aguilar ED, Barker L, Dye BA. (2010): Prevalence and severity of dental fluorosis in the United States, 1999-2004. NCHS data brief, no 53, Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics.
8. Ribelius U & Torell P (1974): Förekomst av emaljfluoros I Uppsala. Tandläkartidningen 66(7):358-362.
9. Ko, L & Thiessen KM (2014): A critique of recent economic evaluations of community water fluoridation. Int J Occup Environ Health, 2014 Dec 3:2049396714Y0000000093. (Slutsats: Den eventuella ekonomiska vinsten av vattenfluorideringens kariesprofylaktiska effekt äts upp av kostnaderna för restorativ kosmetisk tandvård av fluorskadorna.)
10. Malin, AJ and Till, C (2015): Exposure to fluoridated water and attention deficit hyperactivity disorder prevalence among children and adolescents in the United States: an ecological association. Environmental Health 14:17 doi:10.1186/s12940-015-0003-1. Published: 27 February 2015. (I en annan färsk, dansk studie visas att individer med ADHD löper en dubbelt så stor risk som genomsnittet att dö i förtid. På detta sätt förkortar fluorexponeringen således medellivslängden.)
11. Peckham S et al. (2015): Are fluoride levels in drinking water associated with hypothyroidism prevalence in England? A large observational study of GP practice data and fluoride levels in drinking water. J Epidemiol Community Health 2015;0:1?6. doi:10.1136/jech-2014-204971
12. Connett P, Beck J & Micklem HS (2010): The Case against Fluoride: How Hazardous Waste Ended Up in Our Drinking Water and the Bad Science and Powerful Politics That Keep It There. Chelsea Green Publishing 2010. ISBN-13: 978-1603582872.
13. Yamouyannis J: Fluoride the Aging Factor: How to Recognize and Avoid the Devastating Effects of Fluoride. Health Action Pr; 3rd Edition 1993 ISBN-13: 978-0913571033.
14. Sutton PRN: Fluoridation 1979: Scientific Criticisms and Fluoride Dangers och The Greatest Fraud: Fluoridation 1995. Publisher, Kurunda Pty. Ltd, ISBN 0949491128, 9780949491121.
15. Waldbott GL, Burgstahler AW, McKinney HL: Fluoridation:The Great Dilemma, Coronado Press (1978).
16. Bergström G (1971): Myten om den hälsosamma fluoren ”Ett resultat av statistisk okunnighet, önsketänkande och blind auktoritetstro.” ACO-tryck Örebro, sid 1- 57. (I boken beskriver Odontologie Dr. Gunnar Bergström från sin tid som gästprofessor vid University of Houston i Texas om den pågående kampanjen för användande av fluor i tandvården, som hade startat i USA vid mitten av fyrtiotalet. Med friska ögon utifrån upptäckte han snart att de vetenskapliga beläggen för fluorens effektivitet var bristfälliga, men att det fanns stora ekonomiska intressen i användandet av fluor, trots att dess nytta var klart överdriven och att hälsoriskerna var uppenbara. Gunnar Bergström skrev då boken ”80 Maximaldoser”. ”Myten om den hälsosamma fluoren” är en fortsättning på ”80-maximaldoser” och tar upp fler exempel på tveksamheter till användandet av fluor i tandvården, bl a svenska exempel, som tar upp risken för fluorförgiftning av barn som bor i områden med s k ”optimal” fluorhalt i dricksvattnet.)
17 Roholm K (1937): Fluorine Intoxication, Copenhagen 1937.
18. Sällström J (2003): Fluoren inom tandvården är ett gift. The Art Bin http://art-bin.com/art/sallstrom_sw.html
<http://art-bin.com/art/sallstrom_sw.html>
19. http://fluoridealert.org/studytracker/http://fluoridealert.org/articles/50-reasons
20. Choi, AL et al. (2015) Association of lifetime exposure to fluoride and cognitive functions in Chinese children: A pilot study.Neurotoxicol Teratol. 47:96-101.
21. Saxena S, Sahay A, Goel P (2012): Effect of fluoride exposure on the intelligence of school children in Madhya Pradesh, India. J Neurosci Rural Pract 3(2):144-149.
22. Mullenix PJ, Denbesten PK, Schunior A, Kernan WJ (1995): Neurotoxicity of sodium fluoride in rats. Neurotoxicol Teratol 17(2):169-177.
23. Choi AL, Sun G, Zhang Y, Grandjean P (2012): Developmental fluoride neurotoxicity: a systematic review and meta-analysis. Environ Health Perspect 120: 1362–1368.
24. Grandjean P. ”Only one chance” Oxford University Press 2013.
25. Kearns C, Glantz SA & Schmidt LA (2015): Sugar Industry Influence on the Scientific Agenda of the National Institute of Dental Research’s 1971 National Caries Program: A Historical Analysis of Internal Documents. PLOS Med. Published March 10, 2015. DOI:10.1371/journal.pmed.1001798
(Denna vetenskapliga undersökning av historiska dokument avslöjar att amerikanska sockerindustrin har påverkat forskningen som the National Institute of Dental Research har gett pengar till. Cariesprevention genom fluoranvändning i stället för återhållsamhet med sockerkonsumtionen har varit målsättningen. Författarna säger att tillvägagångssättet är slående likt det som tobaksindustrin brukade använda sig av för att ”dribbla bort sanningen”)
26. The Credit Suisse Research Institute's 2013 study "Sugar: Consumption at a crossroads.”
27. Singh N. et al.(2014): A comparative study of fluoride ingestion levels, serum thyroid hormone & TSH level derangements, dental fluorosis status among school children from endemic and non-endemic fluorosis areas. SpringerPlus 2014, 3:7 http://www.springerplus.com/content/3/1/7
. <http://www.springerplus.com/content/3/1/7>
28. Gutowska I et al. (2010): Fluoride as a pro-inflammatory factor and inhibitor of ATP bioavailability in differentiated human THP1 monocytic cells. Toxicol Lett 196:74-79.
29. Whitford, G.M. et al. (1987): Topical fluorides: effects on physiologic and biochemical processes. J Dent Res 66(5)1072-1078.
30. Susa M (1999): Heterotrimeric G proteins as fluoride targets in bone (review). Int J Mol Med 3(2):115-126, 1999.
31. Zhang Y et al. (2014): Fluorosed mouse ameloblasts have increased SATB1 retention and Gαq activity. PLoS One Aug 4;9(8):e103994. doi: 10.137. (I detta arbete har man börjat kartlägga uppkomstmekanismen för fluoros.)
32. Milan AM et al. (2001): Fluoride alters casein kinase II and alkaline phosphatase activity in vitro with potential implications for dentine mineralization. Arch Oral Biol 46(4):343-351.
33. Colowick S P & Kaplan N0 red., Methods in enzymology, (flera vol) 1955-1979.
34. Liu YJ, Guan ZZ, Gao Q, Pei JJ. (2011): Increased level of apoptosis in rat brains and SH-SY5Y cells exposed to excessive fluoride: a mechanism connected with activation JNK phosphorylation. Toxicol Lett 204(2-3):183-189.
35. Lou, DD et al. (2014): Alterations of apoptosis and expressions of BAX and BCL2 in the cerebral cortices of rats with chronic fluorosis. Fluoride 47(3):199–207.
(Från KI-Alzheimer Disease Research Center, Novum, Karolinska Institutet.)
36. Liu YJ et al. (2010): Alternations of nAChRs and ERK1/2 in the brains of rats with chronic fluorosis and their connections with the decreased capacity of learning and memory. Toxicol Lett 192(3):324-329.
37. Levy SM et al. (2010): Associations between fluorosis of permanent incisors and fluoride intake from infant formula, other dietary sources and dentifrice during early childhood. Journal of the American Dental Association 141(10): 1190-1201. (Rapporterar en ökad risk för emaljskador p.g.a. högre intag av bl a fluoriderad tandkräm mellan 16-36 månaders ålder.)
38. Colquhoun J (1997): Why I changed my mind about fluoridation. Perspect Biol Med 42(1) 29-44. (Dr. Colquhoun, som var tandvårdschef för fluorprofylax på Nya Zeeland, förklarade när han gick i pension, att han aldrig lyckats hitta tillräckligt solida bevis för att vattenfluoridering hade någon effekt mot karies, trots att han frågat sina kolleger över hela världen).
39. Myers HM: Fluorides and Dental Fluorosis. Karger, Basel 1978.
40. Zhang S et al. (2015) Modifying effect of COMT gene polymorphism and a predictive role for proteomics analysis in children's intelligence in endemic fluorosis area in Tianjin, China. Toxicol Sci 2015 Jan 1. pii: kfu311. (Citat ur detta arbete: ”from high fluoride exposure (1.40 mg/L) the proteomic analysis can provide certain basis for identifying the early biological markers of fluorosis among children.”)
41. www.sallstrompublish.se
<http://www.sallstrompublish.se>
42. Cagetti MG
et al. (2013): The use of probiotic strains in caries prevention: a systematic review. Nutrients 5(7):2530-2550. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cagetti%20MG%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=23857225>
“Probiotics may play a role as antagonistic agent on mutans streptococci (MS), acidogenic/aciduric bacteria that contributes to the caries process”
43. Stensson M et al. (2014: Oral administration of Lactobacillus reuteri during the first year of life reduces caries prevalence in the primary dentition at 9 years of age. Caries Res 48(2):111-117.
44. Stensson M, Twetman et al. (2009): Short-term effect of chewing gums containing probiotic Lactobacillus reuteri on the levels of inflammatory mediators in gingival crevicular fluid. Acta Odont Scand 67(1): 19-24. (Visar att probiotika Lactobaccillus reuteri Prodentis, kan minska blödning i tandköttet med 85% i kombination med tandborstning.)
45. Vicario M et al. (2013): Clinical changes in periodontal subjects with the probiotic Lactobacillus reuteri Prodentis: A preliminary randomized clinical trial. Acta Odont Scand 71(3-4):813-819.
46. de Theije CG et al. (2014): Altered gut microbiota and activity in a murine model of autism spectrum disorders. Brain Behav Immun 37:197-206.
47. Campbell-McBride N (2010): Gut and Psychology Syndrome: Natural Treatment for Autism, Dyspraxia, A.D.D., Dyslexia, A.D.H.D., Depression, Schizophrenia ISBN-13: 088-4560199417
48. McDonagh MS et al. (2000): Systematic review of water fluoridation. BMJ 321:855–859.
49. Diesendorf M (1986): The mystery of declining tooth decay. Nature 322:125–129.
50. Finn SB (1952): Prevalence of dental caries. In: A survey of the literature of dental caries. Washington, DC: National Academy of Sciences Publication 225, pages 117–173.
51. Seppä L et al. (2002) Caries occurrence in a fluoridated and a nonfluoridated town in Finland: a retrospective study using longitudinal data from public dental records. Caries Res 36(5):308-314.
(Efter 33 års fluoridering av Kuopio syns ingen skillnad mellan denna stad och ofluoriderade Jyväskylä vad gäller kariesfrekvens. Däremot har Kuopio hela tiden fler skadade och fyllda 6-årständer, vilket är de tänder som mest skadas av fluor.)
52. Ur brev från Dr Hardy Limeback 2014 till Israeliska Hälsoministeriet “There is no doubt in my mind that fluoridation has next to no benefit in terms of reduced dental decay. You have made the right decision NOT to fluoridate in Israel. Congratulations. Sincerely, Dr. Hardy Limeback BSc, PhD, DDS Professor Emeritus and Former Head of Preventive Dentistry.”
53. Llena C, Forner L, Baca P (2009): Anticariogenicity of casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate: a review of the literature. J Contemp Dent Pract. 10(3):1-9.
54. konsument-forum@konsumentsamverkan.se