Källor till artikeln "Välj antiinflammatoriska mediciner från naturen" av Helene Sandström, vetenskapsjournalist

Jeffrey Bland. The Diesase Delusion. Harper Collins, 2014.
http://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Infektion-och-inflammation/?ar=True
http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Receptfritt-och-egenvard/Receptfria- varktabletter-/
http://www.expressen.se/halsoliv/vanliga-varktabletter-kan-ge-dig-en-stroke
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25006185
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24485481
http://www.denvernaturopathic.com/news/cox-2.html#_edn1