Allt mer gift sprids på våra åkrar

Nu dignar affärer och marknader över av färska svenska grönsaker – ett rikt utbud finns att tillgå. Det känns lockande att köpa massor av grönt och olika bär. Men stopp ett tag – tänk efter vad det är för varor du lägger i korgen.

Rune Lanestrand är lantbrukaren som gör uppror mot alla kemikalier som får användas. Han skriver följande på sin Facebook-sida:

”Salladskål får efter dispens den 1 juni besprutas med ett insektsgift som är förbjudet i salladsodling. Det är det giftiga preparatet Conserve som tillverkas av den globala kemijätten Dow Chemical/DuPoint som 2017 redovisade en vinst på 7,8 miljarder.

Enligt bruksanvisningen är Conserve mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Giftigt för bin. Förvaras oåtkomligt för barn och åtskilt från livsmedel och djurfoder skriver de om preparatet.

Detta höggradiga gift får efter dispensen sprutas tre gånger per säsong och så sent som ned till tre dagar före sallad- skålen skördas och hamnar på tallriken. Hur kan två statliga instanser, Kemikalieinspektionen (KEMI) och Livsmedelsverket, efter samråd godkänna denna pesticid efter att ha tagit del av tillverkarnas egen beskrivning?

De båda myndigheternas främsta uppgift är ju att skydda medborgarna från skadliga ämnen. De tycks i stället vara helt i händerna på gift- och kemibolagen.” Så långt Rune Lanestrand.

Protestera du med
Det är inte bara lantbrukarna som börjar protestera. Vi konsumenter förstår att det är vansinne att förgifta våra åkermarker och att det som sker är helt galet. Kemikalierna förstör både våra jordar, vår hälsa och den biologiska mångfalden. Dessa gifter går in i grödan och stannar inte bara i skalet.

Vi vill inte ha mat som gör oss sjuka. Vi vill ha mat som är fri från kemikalier och grödor som är näringstäta och bygger hälsa.

Protestera genom att välja bort den konventionellt odlade maten – och även den konventionellt odlade svenska maten för den är lika besprutad som all annan konventionellt odlad mat. Plocka bara ner ekologiska grödor i korgen – det är endast så vi kan få en förändring.

Så gläds åt goda, nyttiga och näringstäta ekologiska grönsaker, frukter och bär, så får du lugn i sinnet också på köpet!

Detta nummer har tema artros, ett tillstånd som drabbar allt fler. Det finns hjälp att få – i detta nummer pekar vi på flera vägar att gå. Välkommen till ett välfyllt informativt höstnummer.

Ulla Robertsson, chefredaktör

redaktoren@naringsmedicinsktidskrift.se