Frågorna som helt glömdes bort i valet

I skrivande stund pågår de sista ansträngningarna för att locka väljare till sitt parti på valdagen 9 september. Det är intressant att följa debatten. Det är många frågor som inte ens diskuteras. Jag har inte hört något parti driva frågan kring vilken vård vi ska ha i framtiden.

Var är de politiker som vill minska läkemedelsanvändningen? Idag är var tredje person som hamnar på sjukhus läkemedelsförgiftad. Det är inte alls ovanligt att patienter har minst 8–10 olika mediciner. Till slut orsakar medicinerna större skada än själva sjukdomen gör.

Finns det någon politiker som säger att de vill satsa på friskvård? Att sätta in åtgärder innan människan blivit sjuk borde väl samhällsekonomiskt vara det mest intressanta. Tyvärr är vi inte där än.

Vi får hoppas att vi har fått några nya politiker valda som vågar titta på dessa frågor och driva en vård som lyfter fram friskvård och ett synsätt där komple- mentära och funktionsmedicinska synsätt får råda. Det är aldrig för sent att försöka påverka politikerna och få dem till att förstå att vi behöver en helt ny vårdstruktur, som ser till hela människan och att hon är en produkt av den miljö hon verkar i.

Du blir vad du äter
Mat produceras med hjälp av jord, sol och vatten. Ju mindre konstigheter som sker vid produktionen, desto bättre är det för naturen. Lika mycket som vi tar från jorden när vi skördar behöver återföras till jorden för att den inte ska utarmas. Att variera grödor och använda stallgödsel är därför bra för jorden. Det är också viktigt att så långt som det går avstå från bekämpningsmedel. Att använda bekämpningsmedel innebär inte enbart att det kan finnas rester kvar i det som vi äter. Det innebär också att jorden kan förgiftas och att ekosystem sätt ur spel när insekter, djur och närliggande vattendrag påverkas av medlen.

Det är många som har en åsikt om ifall djur ska vara en del av matproduktionen eller inte. Svaret är dock inte helt enkelt eftersom det finns flera aspekter i frågan. Det skulle vara förödande att göra sig av med alla betande djur eftersom de har en mycket viktig funktion i många ekosystem, där de behövs för att hålla marker öppna. Betesmarker är den naturtyp som har flest arter i vårt land, och många av de insekter och växter som lever där är utrotningshotade. När det gäller köttets negativa påverkan på miljön är det den storskaliga inomhusproduktionen av kött som är den stora boven, skriver Naturskyddsföreningen på sin hemsida.

I detta nummer tar vi upp vitaminet B 12. En stor källa till detta vitamin är animalisk föda. Att välja att vara vegan, som många idag gör, kräver kunskap om vad man bör äta för att få fullgod näring för att kroppen ska fungera. Välkommen till ett faktaspäckat nummer. Att välja rätt är en konst – även när det gäller maten!

Ulla Robertsson, chefredaktör

redaktoren@naringsmedicinsktidskrift.se