Passa på att prenumerera på Sveriges enda tidning som skriver om näringsterapi och funktionsmedicin.
Tidningen kommer ut med sex nummer per år och kostar 290 kr (övriga Norden
495 kr).
Du som vill prenumerera på tidningen kan sätta in 290 kronor på postgironummer 890228-0.
Glöm ej att skriva ditt namn, adress, tel samt att det gäller prenumeration av tidningen Näringsmedicinsktidskrift.

Det går bra att beställa föregående års tidningar. Årgång 1996-2010 kostar 140 kr/årgång, årgång 2011 och framåt, 295 kr/årgång (övriga Norden 495:-. Styckpris 75 kr/st (övriga Norden 95 kr/st). Betalas till postgiro 89 02 28-0. Glöm ej skriva vilken årgång/nr som önskas samt var de skall skickas.

 

 

Välkommen som prenumerant!