Du blir vad du äter!

Näringsmedicinsk Tidskrift anordnar även föreläsningar på temat "Du blir vad du äter!"
Ladda ner en broschyr om föreläsningarna >>


Följ oss på Facebook

Information om ditt personskydd
Enligt den nya dataskyddsförordningen GDPR ska företaget informera sina kunder om att uppgifter finns lagrade hos företaget. Vi vill informera våra prenumeranter att de är inlagda i ett prenumerationsregister där namn, adress samt telefonnummer och i vissa fall e-postadress finns lagrade. Detta för att kunna skicka ut tidningar till er och för att vi ska kunna kommunicera med er. Om du motsäger sig att vissa av uppgifterna finns lagrade kan du höra av sig till redaktionen och be att få dem borttagna.
 
Tidningen presenterar de senaste rönen inom näringsterapi och funktionsmedicin. Vi verkar också för ett samarbete mellan den så kallade alternativa/ funktionsmedicinen och skolmedicinen.

Varje nummer behandlar ett tema, som kan vara allt från specifika sjukdomar till olika näringsämnen och kostinriktningar. Vi söker hela tiden kunniga läkare, forskare och alternativa terapeuter, både i Sverige och utomlands, som refererar från den senaste näringsforskningen och delger sina egna erfarenheter.

Näringsmedicinsk Tidskrift syftar till att sprida kunskap om hur man stärker och tar kontroll över sin hälsa med kost och näringsmedicin i samarbete med sin läkare. Näringsmedicinsk Tidskrift stöder en ekologiskt inriktad livsföring som gynnar både kropp, själ och miljö.