Källor till artikeln "Stor exponering av hälsofarliga kemikalier och platser i hemmen" av Karin Johansson

1. Forsberg, E. Makt Plast Gift & Våra barn
2, Lagerqvist, A., Ribbing C. & Wallis K. Handla rätt för en giftfri barndom, Lux Förlag, Lund, 2012
3. Danska Miljøstyrelens site www.klartilstorken.dk
4. Telprev, M. ”Five Toxic Chemicals Found in Baby Care Products” 131205, MindBodyGreen Newsletter, http://www.mindbodygreen.com/0-11861/5-toxic-chemicals-found-in-baby-care-products.html
5, Healthy Child Healthy Worlk, ”5 Ways to Detoxify Your Kitchen”, 131209, MindBodyGreen Newsletter, http://www.mindbodygreen.com/0-11867/5-ways-to-detoxify-your-kitchen.html
6. Naturskyddsföreningens rapport Marint skräp http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/haven-fylls-pa-med-plast-fran-vara-hem
7. Haldesten, M., ”Fiskat till havs”, Göteborgs Postens ledarsida s 2, 2014-03-04.