Om immunförsvaret och hur det kan stärkas


Susanna Ehdin, fil dr i immunologi.

Immunförsvarets funktion är att skilja främmande ämnen från kroppsegna strukturer, så att din kropp kan avvärja främmande inkräktare och bekämpa infektioner. När något har invaderat kroppen, som exempelvis förkylningsvirus eller bakterier, samverkar immunceller, antikroppar och andra signalsubstanser för att så snabbt och effektivt som möjligt avlägsna det som rubbar balansen. Genom denna samverkan kan immunsystemet åstadkomma en variationsrik attack mot ett främmande ämne eller en organism. Alltså är det grundläggande för immunförsvaret att kunna skilja på det som hör till egna kroppen och det som är främmande.
Kroppens skyddsbarriärer
Men för att vi ska kunna infekteras av något utifrån måste någon av immunförsvarets barriärer passeras. Det första försvaret är huden, slemhinnorna och magsaften. Dessa ger ett mekaniskt och kemiskt skydd (sur miljö och enzymer som kan bryta ner bakteriers cellvägg). På huden och i slemhinnorna (speciellt i tarmkanalen) finns även en mängd bakterier som lever i symbios med oss och som hindrar främmande, sjukdomsframkallande bakterier att få fäste.

Det andra försvaret finns inne i kroppen, där celler och lösliga aktiva substanser skapar rodnad, värme, svullnad och smärta. Immunförsvaret består av en humoralmedierad och en cellmedierad del, där den första främst utgörs av B-celler och antikroppar, medan den andra förmedlas av NK-celler (naturliga dödarceller), T-celler och deras cellprodukter (lymfokiner). Det finns även fagocyterande cellerna tar in och oskadliggör främmande partiklar och dessa celler finns utspridda i kroppens olika organ och i blodet.

Flera faktorer måste samverka för att exempelvis ett virus ska kunna sätta i gång en infektion. Det måste nå en lämplig yta i kroppen och stanna där tillräckligt länge för att kunna fastna på rätt cell. Ett förkylningsvirus behöver alltså landa på slemhinnan i andningsvägarna, det räcker inte med att det fastnar på huden. Dessutom behöver viruset binda sig till rätt receptor (det vill säga mottagare på cellytan) för att kunna tränga in i cellen. Väl inne i cellen förökar sig viruset snabbt och lämnar cellen genom att döda den. Virusinfektionen stimulerar cellens produktion av interferon, vilket i sin tur skyddar omgivande celler från att bli infekterade. Därefter aktiveras det cellulära immunförsvaret för att på olika sätt oskadliggöra viruset.

Egentligen är det så att vi människor lever farligt! Vi är hela tiden utsatta för stress, faror och inkräktare som vill komma in och få fäste i vår fina, varma kropp. Bakterierna har visserligen ingen hjärna, men de söker sig till platser med näring och värme där de kan växa. Förmågan att föröka sig och förändras allt efter sin omgivning är ju själva basen för livet - för både stora och små väsen. Därför gäller det att ha ett starkt immunförsvar - och en god energinivå - för att bevara kroppens integritet och biobalans.

Immunförsvaret upprätthåller hela tiden en balans. Vid en skada skickas ämnen ut som lokalt stimulerar immunförsvaret och via blodet kommer till hjärnan. Där talar dessa ämnen om att balansen är rubbad någonstans i kroppen. Centra i hjärnan svarar genom att se till att det blir en frisättning av stresshormon (kortisol), som i sin tur dämpar kroppens egen aktivitet så att den ursprungliga balansen återställs.

Allt detta sker utan att vi behöver ägna det en tanke. Kroppen strävar hela tiden efter att bibehålla sin balans. Vår kropp har en fantastisk medfödd visdom och kraft - men det gäller att städja den på bästa sätt.


Tillbaka till Artikelindex>>>