Satsa på en annons i Näringsmedicinsk tidskrift.

Näringsmedicinsk tidskrift är en tidning som skriver om kosttillskott, näringsterapi och komplementär/funktionsmedicin. Tidningen är nu inne på sitt tjugoförsta år och har en stadig ökning av prenumeranter, snart är vi uppe i tre tusen prenumeranter. Vi når dock betydligt fler läsare, cirka 10.000 läsare per nummer. Tidningen delas också ut till intresserade läkare, forskare och journalister.
Våra läsare består till ca 60-70 procent av verksamma inom vård och behandling, resterande är privatpersoner som är mycket intresserade och kunniga inom området. De tar själva ansvar för sin hälsa och sitt välbefinnande. Enligt en undersökning är tidningen mycket uppskattad och den "läses från första till sista raden". Genom att skicka med ett annonsblad i tidningen når Ni en mycket tydlig målgrupp som är insatt i ämnet och som är villiga att ta till sig ny kunskap. Vår tidning är alltså ett mycket bra organ för Er att annonsera i!Manus skickas till:Näringsmedicinsk tidskrift,
Hälleflundregatan 28, 426 58 Västra Frölunda