Nr 4: Inflammatoriska tarmsjukdomar

Åtta meter frisk tarm - din väg till bättre hälsa

Mag- och tarmsystemet är ett av kroppens viktigaste system. Det är
inblandat i matspjälkningen och upptaget av näringsämen, samt i
avgiftning och utrensning av gifter.

Födan är en mycket vanlig orsak till problem i mage och tarm. Många
människor har också problem med att smälta maten på grund av felaktig
kost och stress eller för lite eller brist på saltsyra och enzymer.

Många av oss stoppar i oss mat som inte innehåller nödvändiga
näringsämnen eller mat som innehåller ämnen som skadar vår tarm eller stör dess funktion.
En väl fungerande mag-tarmfunktion är synnerligen viktig och att en
obalans i detta system direkt eller indirekt är inblandat i nästan alla
sjukdomar. Det är självklart att vi inte kan ta upp mer näring än det finns i den mat vi äter. Olika kost påverkar också mag-tarmsystemets funktion och förmåga att ta upp näring.
Dålig kost medför en försämrad funktion med sämre näringsupptag.
I vissa fall uppstår symtom i mag-tarmsystemet, men
ofta noterar personen inte några symtom från dessa organ, utan får istället symtom från andra organ utan att förstå sambanden.
Tarmen skall ta upp näringen ur maten och transportera näringen till
blodet som i sin tur försörjer kroppens alla celler och organ. Tarmen
skall också stoppa de ämnen som inte är lämpliga för kroppen som till
exempel osmälta proteiner.
En grundförutsättning för att matsmältningen skall fungera bra är att
man äter rätt. Med näringsrik kost, tillräckligt med vila och motion
kommer man långt med att förebygga sjukdomar i matsmältningsapparaten.
Dieten har en mycket stor betydelse, inte bara för magens funktion utan
för hela kroppens hälsotillstånd.