Nr 3:
Hjärtat, kärl och cirkulationen

Livstil, antioxidanter och omega 3 viktigast fšr fšrebygga hjŠrt-kŠrlsjukdomar


HjŠrt- och kŠrlsjukdom Šr den frŠmsta dšdsorsaken i Sverige idag. Ingen annan sjukdom krŠver sŒ mŒnga liv, šver 45 000 dšdsfall i Sverige per Œr, det blir ungefŠr 120 varje dag. Och omfattningen av detta fšrrŠdiska hŠlsoproblem Šr vŠrldsomspŠnnande. De befintliga metoderna fšr behandling av avancerade kranskŠrlssjukdomar, ballongsprŠngning av fšrtrŠngda blod-kŠrl, bypassoperation,

hjŠrttransplantation och hjŠrtdrŠnage Šr alla mycket dramatiska och kostsamma. Faktum Šr att den totala kostnaden fšr hjŠrt-kŠrlsjukdomar i Sverige nyligen berŠknades uppgŒ till 40 miljarder kronor fšr ett Œr. Den stšrsta tragedin Šr kanske att de skadliga fšljderna av sjukdomen ofta gŒtt att fšrebygga. Genom nya framsteg inom medicinen har forskare upptŠckt indikatorer som kan visa pŒ risker tidigt.
Med profylaktisk och terapeutisk behandling kan man pŒverka och fšrŠndra riktningen pŒ sjukdomsfšrloppet, likavŠl som fšrhindra nya fall. Arterioskleros drabbar de flesta med vŠsterlŠndskt levnadssŠtt. Processen kan fŒs att stanna upp och till och med att gŒ tillbaka med hjŠlp av diet, statiner, kelering och antioxidanter. Nyligen har man pŒ allvar bšrjat diskutera om inte kronisk inflammation Šr en viktig mekanism vid arterioskleros, men ocksŒ vid en lŒng rad andra kronisk- degenerativa sjukdomar sŒsom diabetes, cancer, ledgŒngsreumatism och andra autoimmuna sjukdomar, Alzheimers, astma. Magnesium har ocksŒ en hjŠrt-kŠrl skyddande effekt. Det finns rikligt av magnesium i hjŠrtats celler som balanserar effekterna av kalcium, som finns i hšga nivŒer utanfšr cellerna. NŠr magnesiumnivŒerna faller, har hjŠrtat svŒrare att upprŠtthŒlla en jŠmn rytm och Œstadkomma kraftiga kontraktioner.