Nr 2:
Ekologisk odling och KRAV-märkt mat

Ekologisk mat hŠlsosam och miljšvŠnlig


Inom lantbruket har anvŠndningen av konstgšdsel och bekŠmpningsmedel drivit pŒ en utveckling mot hŒrd specialisering. MŒnga gŒrdar bedriver enbart spannmŒlsodling medan andra har stora boskapsfarmer. Ekologin Ð samspelet mellan djuren och naturen - har satts ur spel. MŒnga konsumenter anger hŠlsoaspekter som skŠl till varfšr man handlar ekologiskt. FrŒgan om ekologiskt lantbruk verkligen producerar livsmedel med hšgre kvalitet Šn det konventionella lantbruket gŒr dock inte att besvara med ett enkelt ja eller nej.

Svaret beror pŒ vad vi menar med kvalitet. Kvalitet kan vara utseende eller smak, livsmedelssŠkerhet, tekniska egenskaper eller till exempel etiska aspekter och om nŠringsinnehŒllet Šr bŠttre i ekologiskt odlat. Fšrra Œret kunde till exempel danska forskare i ett kontrollerat blindtest visa att ekologiska gršnsaker innehŒller mer naturliga antioxidanter, flavonoider, Šn konventionellt odlade. Studien presenterades av den danska motsvarigheten till Livsmedels-verket.
KRAV Šr en oberoende ekonomisk fšrening, som Šgs av 29 organisationer och fšretag i hela livsmedelskedjan. Bland medlemmarna finns sŒvŠl miljš- och djurrŠttsorganisationer som stora livsmedelstillverkare och butikskedjor. KRAV har en tydlig miljšprofil.
KRAV stŒr fšr en hŒllbar livsmedelsproduktion, utan kemiska bekŠmpningsmedel, konstgšdsel och genmodifierade organismer. En produktion dŠr djurhŒllning och vŠxtodling Šr i balans, dŠr nŠringen gŒr runt i ett kretslopp pŒ gŒrden och dŠr man vŠrnar om den biologiska mŒngfalden.
KRAV-godkŠnda livsmedel Šr producerade utan kemiska bekŠmpningsmedel, konstgšdsel, onšdiga tillsatser och onaturliga tillverkningsmetoder.
KRAV anser att vetskapen om detta, liksom tryggheten i att KRAV kontrollerar produktionen i alla led, bidrar till att ška konsumenternas mentala vŠlbefinnande.