Nr 2:
Ekologisk odling och KRAV-märkt mat

Ekologisk mat hälsosam och miljövänlig


Inom lantbruket har användningen av konstgödsel och bekämpningsmedel drivit på en utveckling mot hård specialisering. Många gårdar bedriver enbart spannmålsodling medan andra har stora boskapsfarmer. Ekologin ­ samspelet mellan djuren och naturen - har satts ur spel. Många konsumenter anger hälsoaspekter som skäl till varför man handlar ekologiskt. Frågan om ekologiskt lantbruk verkligen producerar livsmedel med högre kvalitet än det konventionella lantbruket går dock inte att besvara med ett enkelt ja eller nej.

Svaret beror på vad vi menar med kvalitet. Kvalitet kan vara utseende eller smak, livsmedelssäkerhet, tekniska egenskaper eller till exempel etiska aspekter och om näringsinnehållet är bättre i ekologiskt odlat. Förra året kunde till exempel danska forskare i ett kontrollerat blindtest visa att ekologiska grönsaker innehåller mer naturliga antioxidanter, flavonoider, än konventionellt odlade. Studien presenterades av den danska motsvarigheten till Livsmedels-verket.
KRAV är en oberoende ekonomisk förening, som ägs av 29 organisationer och företag i hela livsmedelskedjan. Bland medlemmarna finns såväl miljö- och djurrättsorganisationer som stora livsmedelstillverkare och butikskedjor. KRAV har en tydlig miljöprofil.
KRAV står för en hållbar livsmedelsproduktion, utan kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och genmodifierade organismer. En produktion där djurhållning och växtodling är i balans, där näringen går runt i ett kretslopp på gården och där man värnar om den biologiska mångfalden.
KRAV-godkända livsmedel är producerade utan kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel, onödiga tillsatser och onaturliga tillverkningsmetoder.
KRAV anser att vetskapen om detta, liksom tryggheten i att KRAV kontrollerar produktionen i alla led, bidrar till att öka konsumenternas mentala välbefinnande.