Nr 6:
Förkylning & Influensa

Så skyddar du dig mot förkylning och influensa


Det finns mycket vi kan göra för att förebygga förkylningar och
influensa. Det viktiga är dock helheten ? kost, motion och välmående.
Bäst rustade för att möta vinterhalvårets infektioner är den som
dessutom har en välbalanserad näringsstatus. Vi kan inte skydda oss från att utsättas för vare sig virus eller bakterier. De florerar och sprider sig lätt på bussar, i skolor, på arbetsplatser och i andra stängda utrymmen. God hygien kan minska riskenför smitta men det bästa sättet att skydda sig är att stärka sitt
immunförsvar.

Om nu ändå infektionerna får fäste finns det fortfarande möjlighet att
förkorta eller helt avbryta dem. Det är en myt att förkylningar,
infektioner och influensa enbart orsakas av bakterier eller virus. Om
bakterier eller virus kommer att få fäste i kroppen beror vår kropps
förmåga att skydda sig. Vissa blir lättare förkylda än andra. Människor
är, beroende på sin unika hälsostatus, olika mottagliga för smitta. Statusen på vårt immunförsvar är avgörande för om bakterier och virus kommer att få fotfäste eller inte.
Generellt kan man säga att det gäller att stärka immunförsvaret. Om
kroppen är i bra allmäntillstånd klarar den mycket utan att bli
speciellt sjuk. Bäst är naturligtvis att förhindra att alls få en
förkylning. Att hålla sig i god kondition, motionera och sova
tillräckligt.
Återkommande förkylningar kan också vara ett tecken på en oupptäckt
födoämnesöverkänslighet. Luftvägarna, bihålorna eller öronen blir då mer
utsatta för infektionsrisk.
C-vitamin är kanske det mest kända förkylningsvitaminet av alla. Mängder
med vetenskapliga studier från mitten av trettiotalet och fram har
påvisat dess immunaktiverande egenskaper.